ชมภาพประวัติศาสตร์ ‘โป๊ปฟรังซิส' เสด็จถึงสนามศุภชลาศัย

ชมภาพประวัติศาสตร์ ‘โป๊ปฟรังซิส' เสด็จถึงสนามศุภชลาศัย
21 พฤศจิกายน 2562
3,270

ชมภาพประวัติศาสตร์ "สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส" เสด็จถึงสนามศุภชลาศัย ทรงประกอบพิธีมิสซา

เมื่อวันที่ 21 ..62  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส (His Holiness Pope Francis) เสด็จถึงสนามศุภชลาศัย เสด็จโดยรถปาป้าโมบาย หรือรถเปิดประทุน ทักทายชาวคริสตชน รถเคลื่อนวนไป ก่อนจะมีพิธีบูชาขอบพระคุณหรือมิสซา โดยทั้มีงชาวไทยและชาวต่างประเทศ กว่า 50,000 คน ร่วมพิธี ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ

157433758455

157433758949

157433759541

157433760691

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง ปชช.เฝ้ารับเสด็จ 'โป๊ปฟรังซิส' แน่นสนามศุภชลาศัย

157433773137

157433777052

157433778480

157433780146

157433781429

157433830455

157433831630

157433832714

157433834860

157433836170

157433837245

157433838418

157433839574

157433840541

157433842113

157433843245

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

157434342938

157434344777

157434346064

157434347925

157434349270

157434350737

157434352099

157434353339

157434354613

157434355955

157434357250

157434359299

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: