ชาวนาแห่ขายข้าว 'เกษตร' ผวาโดน 'กดราคา' ดันสหกรณ์เปิดจุดรับซื้อ

ชาวนาแห่ขายข้าว 'เกษตร' ผวาโดน 'กดราคา' ดันสหกรณ์เปิดจุดรับซื้อ
18 พฤศจิกายน 2562
1,254

กรมส่งเสริมสหกรณ์สั่งการสหกรณ์จังหวัดสำรวจจุดรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตร พร้อมขอความร่วมมือสหกรณ์ที่มีโรงสีและโกดังลานตากเปิดรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร หวังบรรเทาความเดือดร้อนช่วงฤดูเก็บเกี่ยว เกรงชาวนาไม่มีที่ขายข้าวต้องขนไปขายเอกชน ถูกหักค่าความชื้นไม่ได้ราคา เผยหารือธ.ก.ส.ขออนุมัติสินเชื่อ

นายพิเชษฐ์วิริยะพาหะอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้เกษตรกรหลายจังหวัดในพื้นทภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือรวมถึงภาคกลางตอนบนเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกจึงได้สั่งการให้สหกรณ์จังหวัดเร่งสำรวจสหกรณ์การเกษตรที่เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรว่ามีสหกรณ์กี่แห่งที่เริ่มเปิดจุดรวบรวมข้าวเปลือก                  และใช้เงินทุนจากแหล่งใดรวมถึงมีสหกรณ์ใดบ้างที่ไม่สามารถเปิดจุดรับซื้อข้าวได้เนื่องจากมีปัญหาติดขัดเรื่องเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้สำหรับการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรให้รีบแจ้งกลับมาทันทีเพื่อเร่งหาแนวทางช่วยเหลือและขอความร่วมมือไปยังสหกรณ์การเกษตรที่มีโรงสีและอุปกรณ์การตลาดทั้งโกดังฉางลานตากช่วยเปิดจุดรับซื้อข้าวจากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร

นอกจากนี้กรมฯยังได้ประสานกับกระทรวงพาณิชย์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร( ...)  เพื่อขออนุมัติสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวให้กับสหกรณ์ไปก่อนในอัตราดอกเบี้ยปกติของ...และเมื่อโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวเปลือกและโครงการเก็บชะลอข้าวเปลือกที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบแล้ว                  ...ก็จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์ตามที่กระทรวงพาณิชย์จ่ายชดเชยมาตรการของภาครัฐ157405317366

" ทราบว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างที่กระทรวงพาณิชย์ขออนุมัติชดเชยการดอกเบี้ยต่อกระทรวงการคลัง157405328927คาดว่าสัปดาห์หน้าคงได้รับการอนุมัติดังนั้นในวันจันทร์ที่18 ..นี้...จะแจ้งทุกสาขาให้อนุมัติสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวให้กับสหกรณ์ไปก่อนในอัตราดอกเบี้ยปกติของ...และเมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว...ก็จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย  ให้กับสหกรณ์ตามที่กระทรวงพาณิชย์จ่ายชดเชย" นายพิเชษฐ์กล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวต่อว่าเหตุจากขณะนี้มีสมาชิกสหกรณ์นำข้าวมาเข้าคิวขายจำนวนมากส่วนใหญ่เกษตรกรจะเกี่ยวข้าวสดความชื้นเกิน25 % มาขายเนื่องจากไม่มีที่ตากและเครื่องอบลดความชื้นเมื่อเกี่ยวข้าวแล้วต้องขนมาขายในทันทีส่งผลให้มีรถขนข้าวเปลือกมาจอดรอคิวยาวเยียดหน้าสหกรณ์การเกษตรในแต่ละพื้นที่ซึ่งสหกรณ์บางแห่งมีข้อจำกัดเรื่องเงินทุนหมุนเวียนเนื่องจากใช้เงินของสหกรณ์เองซึ่งมีไม่มากนักทำให้สหกรณ์ต้องปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกเกษตรกรจึงต้องขนข้าวไปขายให้พ่อค้าในพื้นที่ซึ่งอาจจะถูกกดราคาเพราะต้องโดนหักค่าความชื้น  ดังนั้นปัญหานี้จะต้องเร่งแก้ไขโดยเร็วหากสหกรณ์ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมข้าวในช่วงนี้ขอให้สหกรณ์จังหวัดประสานกับ...ในพื้นที่ได้ทันที

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: