'ซีพี ออลล์' ไตรมาส 3 ปี 62 โต 8.2 % รายได้รวม 1.4 แสนล้าน

'ซีพี ออลล์' ไตรมาส 3 ปี 62 โต 8.2 % รายได้รวม 1.4 แสนล้าน
17 พฤศจิกายน 2562
1,379

"เกรียงชัย" เผย ซีพี ออลล์ ไตรมาส 3 ปี 62 รายได้รวมโต 8.2 % รายได้รวม 1.4 แสนล้าน

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 141,072 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 8.2 โดยปัจจัยหลักที่ทําให้รายได้รวมเพิ่มขึ้นมาจากรายได้การขายสินค้าและบริการที่เพิ่มสูงขึ้นจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อรวมถึงธุรกิจศูนย์จําหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ “สยามแม็คโคร” ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการนําเสนอสินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม รวมถึงการขยายสาขาเพื่อรองรับกับการพัฒนาวิถีการดําเนินชีวิตของลูกค้าและให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวก

สำหรับผลประกอบการที่เติบโตต่อเนื่องของบริษัท มาจากวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของซีพี ออลล์ ในฐานะองค์กรหนึ่งของสังคมและชุมชน ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยในช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้มอบเงินในโครงการ “ลดวันละถุง...คุณทำได้” จากการเชิญชวนให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก เพื่อเปลี่ยนเป็นเงิน 20 สตางค์ต่อถุง นำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากลูกค้าทั่วประเทศเป็นอย่างดียิ่ง

 รวมเป็นจำนวนเงินบริจาค  57 ล้านบาท  พร้อมเดินหน้าโครงการ “ลดวันละถุง...คุณทำได้ เฟส 2” โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข มอบเงินจำนวน 77 ล้านบาท สมทบทุนให้กับโรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลในชุมชนและโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร รวม 77 โรงพยาบาลใน 77จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้ง 2 เฟส ซีพี ออลล์ ได้เปลี่ยนถุงพลาสติกเป็นเงินรวมกว่า 134 ล้านบาท  เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และส่งมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดารได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีต่อไป  

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง