ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย SPและNPหุ้น DCORP

ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย SPและNPหุ้น DCORP
12 พฤศจิกายน 2562
504

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP แก่บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORP ในรอบบ่ายวันที่12 พ.ย. 2562 เนื่องจากกรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง