'สุริยะ' ดึงเอกชนเครื่องจักรกลเกษตรญี่ปุ่นลงทุนในไทย

'สุริยะ' ดึงเอกชนเครื่องจักรกลเกษตรญี่ปุ่นลงทุนในไทย
9 พฤศจิกายน 2562
420

“สุริยะ” พร้อมคณะ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงงานเครื่องจักรกล ระบบการจัดการด้านการเกษตรแบบครบวงจรพร้อมชักชวนลงทุนในไทย

เมื่อวันที่ 9 ..62 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสาวสมจินต์ พิลึก ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมและศึกษางานระบบเกษตรอัจฉริยะ Smart Agriculture บริษัท IHI Agri-Tech Corporation โดยมี คณะผู้บริหาร บริษัท IHI Agri-Tech Corporation ให้การต้อนรับ

สำหรับ บริษัท IHI Agri-Tech Corporation เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีความหลากหลายและครอบคลุมในทุกประเภท ตั้งแต่การเพาะปลูกข้าว พืชผักต่างๆ รวมไปถึงการผสมพันธ์สัตว์ โดยมีเครื่องจักรกลหลากหลายประเภท อาทิ การตัด การหว่าน การพรวน การเก็บเกี่ยว การบรรจุ และการกลบหญ้า ซึ่งถือเป็นผู้นำในด้านการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร สามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิตได้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบสำหรับการผลิตและรวบรวมตั้งแต่แปลงเพาะปลูก โดยศูนย์การผลิตจะอยู่ภายใต้การรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 นอกจากนี้ในส่วนของการควบคุมการผลิต สามารถควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการจำกัดของเสียด้วยระบบ Just in Time เพื่อให้สามารถวิเคราะห์อุปทานและอุปสงค์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง บริษัทได้มีการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรโดยใช้ระบบ KAIZEN ประหยัดต้นทุนและการใช้แรงงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

157330085467

รัฐมนตรีฯ สุริยะ กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเล็งเห็นถึงประสิทธิภาพของบริษัท IHI Agri-Tech Corporation ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการผลิตเครื่องจักรกลแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอยากเชิญชวนให้ทางบริษัทเข้ามาร่วมลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเครื่องจักรกลแบบครบวงจร ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยกำลังเดินการก่อสร้างอุตสาหกรรมท่าอากาศยานเฟสใหม่ กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวกอย่างดีที่สุด อีกประการหนึ่งคือ ประเทศไทยมีการทำการเกษตรเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงพร้อมร่วมมือเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ร่วมมือการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการเพาะปลูกและระบบเกษตรกรรมอัจฉริยะ รวมไปถึงความร่วมมือในการนำเอานวัตกรรมด้านสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ เพื่อไปใช้ในการปรับแก้ไขสำหรับกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรต่อไป

157330088630

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: