ครม. เห็นชอบลดอัตราอากร ยกเว้นอากรศุลกากร

ครม. เห็นชอบลดอัตราอากร ยกเว้นอากรศุลกากร

แถลงข่าวครม. เห็นชอบ ก.คลัง ลดอัตราอากร-ยกเว้นอากรศุลกากร เอื้อประโยชน์ประชาชน

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กระทรวงการคลัง ในกรณีลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นการยกเว้นอากรขาเข้า ผลิตภัณฑ์ยารักษา หรือยาป้องกันรักษาโรคในกลุ่มยากำพร้า

ยากำพร้าคือยาที่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน แต่เป็นยาที่จำเป็นต่อผู้ป่วย เพื่อวินิจฉัย บรรเทา บำบัด ป้องกัน และรักษา ในโรคที่พบได้น้อย โรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือโรคที่ก่อให้เกิดทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยาชนิดนี้เป็นยากลุ่มที่มีอัตราการใช้ค่อนข้างต่ำ เช่น ยารักษาภาวะหัวใจวาย ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ยาป้องกันโรคมาลาเรีย ซึ่งประเทศไทยไม่ได้ผลิตในประเทศ เนื่องจากไม่คุ้มการลงทุนทำให้ประสบปัญหาขาดแคลนยากำพร้า และไม่มียาอื่นใช้ทดแทนได้ ขณะที่ยาชนิดนี้บางรายการมีราคาสูงทำให้ประชาชนเข้าถึงยาก ดังนั้นการลดอัตราภาษีนำเข้ายากลุ่มนี้ ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 20 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามจะทำให้ประชาชนเข้าถึงยากลุ่มนี้ได้มากขึ้น