ปอศ.รวบชาวจีนปลอมบัตรเครดิตตะเวนรูดซื้อสินค้า

ปอศ.รวบชาวจีนปลอมบัตรเครดิตตะเวนรูดซื้อสินค้า

ปอศ.รวบชาวจีนปลอมบัตรเครดิตตะเวนรูดซื้อสินค้า ยึดของกลางหลายรายการ