'ดุสิตโพล' ชี้ พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี'63 รัฐบาลประยุทธ์2 ผ่านฉลุย

'ดุสิตโพล' ชี้ พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี'63 รัฐบาลประยุทธ์2 ผ่านฉลุย
13 ตุลาคม 2562
900

"สวนดุสิตโพล" เผยปชช.เชื่อร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 63 รัฐบาลประยุทธ์2 ผ่านสภาฉลุย

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.62 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจเรื่อง “การอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯปี 63 ของรัฐบาลประยุทธ์ 2” จากประชาชนทั่วประเทศ 1,034 คน ระหว่างวันที่ 9-12 ต.ค.2562 พบว่า 35.02 ค่อนข้างสนใจการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 17 ต.ค.2562 เพราะเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจน่าติดตาม ประชาชนได้รู้ข้อมูลข้อเท็จจริงมากขึ้น เป็นการพิจารณาเรื่องงบประมาณของทุกหน่วยงานในประเทศ ฯลฯ  ร้อยละ26.75 ระบุว่าไม่ค่อยสนใจ เพราะให้ความสนใจในเรื่องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตปากท้องของประชาชนมากกว่า เป็นเรื่องปกติทางการเมืองที่จะต้องมีการอภิปราย ฯลฯ  ร้อยละ21.69 ระบุว่าสนใจมาก เพราะอยากรู้เหตุผลในการนำงบประมาณไปใช้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชน เป็นกฎหมายสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ อยากรู้ว่ารัฐบาลที่มีเสียงปริ่มน้ำจะสอบผ่านหรือไม่ ฯลฯ  ร้อยละ 16.54 ไม่สนใจ เพราะรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่เชื่อถือนักการเมือง มีแต่การทะเลาะเบาะแว้งเสียเวลาในการอภิปราย ฯลฯ

ส่วนการติดตามการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ของประชาชน  พบว่า อันดับ 1 ติดตามจากโซเชียลมีเดีย ร้อยละ 43.63  อันดับ 2 ติดตามข่าวจากสื่อโทรทัศน์วิทยุและหนังสือพิมพ์  ร้อยละ 34.99  อันดับ 3 ติดตามการถ่ายทอดสด ร้อยละ 21.38  เมื่อถามว่าตามที่รัฐบาลเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ซึ่งมีวงเงินอยู่ที่ 3.2 ล้านล้านบาท เพิ่มจากปี 2562 จำนวน 2 แสนล้านบาท ประชาชนคิดว่าเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมหรือไม่ พบว่าประชาชนร้อยละ 58.69 มองว่าไม่เหมาะสม เพราะวงเงินงบประมาณมากเกินไป อาจมีการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่สอดคล้องกับแผนการทำงาน ทำให้ประเทศเป็นหนี้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนต้องแบกรับภาระ ฯลฯ  ขณะที่ร้อยละ41.31 ระบุว่าเหมาะสม เพราะต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการพัฒนาประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ฯลฯ

 

สำหรับเรื่องที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลนำงบประมาณไปใช้นั้น พบว่า อันดับ 1 กระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาประเทศ ร้อยละ 53.15  อันดับ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  ร้อยละ 32.38  อันดับ 3 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเช่น คนจนเกษตรกร  อุทกภัยภัยแล้ง  ร้อยละ 28.73  อันดับ 4 พัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยี  ร้อยละ25.86   อันดับ  5 จัดสวัสดิการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์  ร้อยละ 21.22  เมื่อถามว่าการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ จะผ่านการพิจารณาหรือไม่  พบว่าอันดับ 1 ผ่าน  ร้อยละ70.38 เพราะรัฐบาลมีเสียงข้างมากทุกครั้งก็สามารถโหวตผ่านได้ น่าจะมีการเตรียมตัวเตรียมข้อมูลมาอย่างดี ฯลฯ  อันดับ 2 ไม่ผ่าน ร้อยละ 29.62 เพราะที่มาของงบประมาณไม่ชัดเจน แผนการดำเนินงานไม่เหมาะสมกับงบประมาณจำนวนมหาศาล มีเสียงปริ่มน้ำไม่แน่นอน ฯลฯ

ส่วนสิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกรัฐบาลกรณีการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 คือ  อันดับ 1  รัฐบาลจะต้องใช้เงินอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและทำได้จริง  ร้อยละ 46.04  อันดับ 2 ควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ  ร้อยละ 31.68 อันดับ3 กระจายงบประมาณให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  ร้อยละ 16.24 อันดับ 4 การจัดสรรงบประมาณต้องเหมาะสมเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ร้อยละ 12.21 อันดับ5 ประชาชนจะต้องแบกรับภาระเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น  ร้อยละ 11.41

157095433446

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง