มท.2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระสงฆ์ 489 รูป

มท.2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระสงฆ์  489 รูป

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีสนามหลวง 13 ต.ค. 62


เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2562 มณฑลพิธีสนามหลวง นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)พร้อมภริยาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 489 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกับคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ,องคมนตรี, ประธานสภาผู้แทนราษฎร , ประธานวุฒิสภา, ประธานศาลฎีกา, ประธานองค์กรอิสระ, ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมประชาชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

157094683346

จากนั้นเวลา 10.30 น. นายนิพนธ์และคณะผู้บริหาร ข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ที่วัดธรรมาภิรตาราม เขตดุสิต โดยได้ทาสีรั้วแผงเหล็กกั้นบริเวณทางเดินบนฟุตบาตร และทำความสะอาดโดยรอบบริเวณดังกล่าวถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

157094686768

157094680143

157094674677