มติที่ประชุม 4 ฝ่าย แบนสารพิษเกษตรถึงมือกระทรวงเกษตรฯ แล้ว

มติที่ประชุม 4 ฝ่าย แบนสารพิษเกษตรถึงมือกระทรวงเกษตรฯ แล้ว
11 ตุลาคม 2562
282

รัฐมนตรีช่วยฯ เกษตร ทำหนังสือยื่นถึงรัฐมนตรีเกษตรฯ แจ้งผลอย่างเป็นทางการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ได้ยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เฉลิมชัย ศรีอ่อน แจ้งผลการพิจารณาของการปรึกษาหารือ 4 ฝ่าย ที่มีมติ 9 ต่อ 0 ให้แบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ทั้งนี้ ให้การแบนมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

มูลนิธิชีววิถี หนึ่งในแกนนำเครือข่ายต้านสารพิษเกษตร เกือบ 700 องค์กร เปิดเผยถึงหนังสือดังกล่าวซึ่งได้ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง แจ้งผลการลงมติคณะทำงานเพื่อพิจารณาความคิดเห็นของส่วนรัฐ ผู้นำเข้า เกษตรกร และผู้บริโภค ต่อการยกเลิกคลอร์ไพริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต

โดยเนื้อความในหนังสือ ระบุว่า ตามที่หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่านายกรัฐมนตรีบัญชาให้พิจารณาดำเนินการหารือกับ 4 ภาคส่วน เพื่อสร้างความเข้าใจปัญหา วิธีการ ผลกระทบ เพื่อจะได้เข้าใจกัน โดยหาวิธีซึ่งไม่ใช่รัฐบาลเอื้อประโยชน์ผู้นำเข้าสาร 3 ประเภท และคณะกรรมการวัตถุอันตรายได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานหลักในการนำบัญชานายกรัฐมนตรีไปดำเนินการนั้น

กระทรวงเกษตรฯได้ดำเนินการประชุมแล้วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 โดยมติของคณะทำงานที่เข้าประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 ให้ปรับพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เป็น วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณาส่งมติข้างต้น ให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยด่วนต่อไป

การส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุม 4 ฝ่ายอย่างเป็นทางการให้กับหน่วยงานหลักอย่างกระทรวงเกษตร ถูกคาดหมายให้เป็นการเริ่มต้นนับถอยหลังไปสู่การแบนสารพิษทั้งสามชนิดนี้ของเครือข่ายฯ หลังจากเรียกร้องให้มีการแบนสารดังกล่าวมานานกว่าสองปี หลังมีผลวิจัยทางวิชาการหลายชิ้นที่ระบุถึงอันตรายของสารพิษเหล่านี้ต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ภาพกราฟฟิคจาก BioThai

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง