'เอสอี ดิจิทัล' ตั้งเป้า ดันโทเคนดิจิทัล ระดมทุน 2-3 พันลบ.

 'เอสอี ดิจิทัล' ตั้งเป้า ดันโทเคนดิจิทัล ระดมทุน 2-3 พันลบ.
9 ตุลาคม 2562
342

'เอสอี ดิจิทัล' ตั้งเป้าให้บริการเสนอขายโทเคนดิจิทัลครั้งแรกของประเทศไทย มูลค่า 2-3 พันล้านบาท หลังก.ล.ต. ไฟเขียวระบบ ด้าน เอ'เลเวตเท็ด รีเทิร์นส์'พันธมิตร กับบริษัทแม่ เตรียมเปิดตัวศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 'อีอาร์เอ็กซ์'คาดเริ่มธุรกิจปีหน้า

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท เอสอี ดิจิทัล ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ดำเนินธุรกิจ​การเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (Initial Coin Offering Portal – ICO Portal) อย่างเป็นทางการและเต็มรูปแบบในประเทศไทย โดย บริษัทฯมีแผนที่จะให้บริการการเสนอขายโทเคนดิจิทัลครั้งแรกของไทยด้วยเป้าหมายระดมทุนประมาณ 2-3 พันล้านบาท ขณะเดียวกัน เอเลเวตเท็ด รีเทิร์นส์ (Elevated Returns) ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของ บล. ซีมิโก้ กำลังจะเปิดตัว บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด (“อีอาร์เอ็กซ์”) ซึ่งเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ที่จะมามีบทบาทในการเป็นตลาดรองสำหรับการซื้อขายโทเคนดิจิทัล โดยขณะนี้ อีอาร์เอ็กซ์ ได้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเป็นทางการและคาดว่าจะเริ่มประกอบธุรกิจได้ภายในต้นปีหน้า

' บริษัทความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) อย่างเป็นทางการ นับเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับการระดมทุนในไทย โดยประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีการออกโทเคนดิจิทัลที่มีการกำกับดูแล โดยบริษัทฯจะให้บริการเกี่ยวกับการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงสินทรัพย์บางประเภทที่เข้าถึงยาก อาทิ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์บางแห่ง ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้กิจการต่างๆ มีทางเลือกใหม่ในการระดมทุนและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีต้นทุนการระดมทุนที่ต่ำลงด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบนระบบบล็อกเชน'นายเจษฎาวัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้บริษัทฯ จะให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่บริการที่ปรึกษาในการระดมทุน ตลอดจนการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาดรอง ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการโทเคนดิจิทัลตลอดอายุโครงการ ตั้งแต่การกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ไปจนถึงการสื่อสารกับนักลงทุน โดยบริษัทจะดำเนินการกลั่นกรองกิจการที่ต้องการระดมทุนก่อนการยื่นขออนุมัติต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การลงทุนในโทเคนดิจิทัลนั้นเปิดกว้างให้กับผู้ลงทุนทุกกลุ่ม ทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ นิติบุคคลร่วมลงทุน (venture capital) และกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity)

นายสตีเฟ่น อิง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ เอสอี ดิจิทัล กล่าวว่า โทเคนดิจิทัลยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักลงทุนและตลาดในประเทศไทย เอสอี ดิจิทัล จึงมีแผน จัดโครงการให้ความรู้กับนักลงทุนภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตร หน่วยงานรัฐ และองค์กรธุรกิจชั้นนำต่าง ๆ ของไทย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: