เจาะงบ 'มหาดไทย' 3.5 แสนล้าน ขุมอำนาจไร้รอยต่อในมือ 'อนุพงษ์'

 เจาะงบ 'มหาดไทย' 3.5 แสนล้าน ขุมอำนาจไร้รอยต่อในมือ 'อนุพงษ์'
26 กันยายน 2562 | โดย ธนัชพงศ์ คงสาย
4,137

เป็นอีกหนึ่งกระทรวงเกรดเอของทุกรัฐบาล สำหรับการเข้ามาคุมอำนาจในกระทรวงมหาดไทย เมื่อ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย มีชื่อเต็ง 1 จะเข้ามาบริหารกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง ในรัฐบาล “ประยุทธ์ 2”

เป็นอำนาจในกระทรวงมหาดไทยที่ “ไร้รอยต่อ” ของพล.อ.อนุพงษ์ ตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ยึดอำนาจ 22 พ.ค.2557 

ด้วยองคาพยพในกระทรวงแห่งนี้ มีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นทั่วประเทศ ทำให้กระทรวงมหาดไทยยังเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สยายปีกอำนาจในทุกมิติ ตั้งแต่ความมั่นคง ภัยพิบัติ ไปถึงทุกข์สุขของประชาชน

ความใหญ่โตของกระทรวงมหาดไทย กลายเป็นหน่วยงานอันดับต้นๆ ที่เสนองบประมาณในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สูงมาก ถึง 353,007,432,600 บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันหกร้อยบาท) ถึงแม้จะน้อยกว่ากระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้งบประมาณมากที่สุด อยู่ที่ 368,660,344,500 (สามแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาท)

แต่หากนับเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับการปรับงบประมาณ “เพิ่มขึ้น” จากปี 2562 จะพบว่ากระทรวงมหาดไทยได้เสนอปรับงบประมาณ มากเป็นอันดับที่ 1 กว่ามากทุกหน่วยงานในรัฐบาลชุดนี้ 

ประกอบด้วย 1.กระทรวงมหาดไทย ปรับเพิ่มขึ้น 25,264 ล้านบาท จาก 327,742 ล้านบาท 2.กระทรวงแรงงาน ปรับเพิ่มขึ้น 8,284 ล้านบาท จากเดิม 52,954 ล้านบาท 3.กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ปรับเพิ่มขึ้น 7,936 ล้านบาท จากเดิม 13,341 ล้านบาท 4.กระทรวงการคลัง ปรับเพิ่มขึ้น 6,728 ล้านบาท จากเดิม 242,948 ล้านบาท และ 5.กระทรวงกลาโหม ปรับเพิ่มขึ้น 6,226 ล้านบาท จากเดิม 227,126 ล้านบาท

ยิ่งหากเจาะไปที่ 7 หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีเพียง “กรมการพัฒนาชุมชน” เพียงกรมเดียว ที่ถูกปรับลดงบประมาณลง 345,831,100 บาท จากงบประมาณปี 2562 ที่ 6,932,726,100 บาท (หกพันเก้าร้อยสามสิบสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาท) ขณะที่ทั้ัง 6 หน่วยงานขอปรับเพิ่มงบประมาณทั้งหมด ประกอบด้วย

1.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เสนองบประมาณปี 2563 ที่ 6,255,008,400 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ 656,759,900 ล้านบาท (อยู่ใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา มท.1)

2.กรมการปกครอง เสนองบประมาณปี 2563 ที่ 43,005,243,600 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ 1,360,841,300 บาท (อยู่ใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา มท.1)

3.กรมที่ดิน เสนองบประมาณปี 2563 ที่ 6,816,694,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ 781,106,000 บาท (อยู่ใต้การกำกับดูแลของ นายนิพนธ์ บุญญามณี มท.2 พรรคประชาธิปัตย์)

4.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสนองบประมาณปี 2563 ที่ 8,178,431,400 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ 751,955,000 บาท (อยู่ใต้การกำกับดูแลของนายนิพนธ์ บุญญามณี มท.2 )

5.กรมโยธาธิการและผังเมือง เสนองบประมาณปี 2563 ที่ 26,724,883,800 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ 675,698,800 บาท (อยู่ใต้การกำกับดูแลของนายทรงศักดิ์ ทองศรี มท.3 พรรคภูมิใจไทย)

6.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เสนองบประมาณปี 2563 ที่ 255,440,276,400 ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ 21,384,232,400 บาท (อยู่ใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา มท.1)

โดยเฉพาะตัวเลขงบประมาณจาก “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” ที่มากกว่า 2.5 แสนล้านบาท ถือเป็นหนึ่งกรมที่ได้รับงบประมาณมากเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานใต้สังกัดของกระทรวงอื่น

ยิ่งหากลงลึกรายละเอียดที่ “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” ถูกจัดแบ่งงบประมาณลงอีก 6 หน่วยงานย่อย อาทิ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานบูรณาการคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะ “แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ได้เสนองบประมาณในปี 2563 อยู่ที่ 252,351,560,500 บาท

เป็นตัวเลขงบประมาณในโครงสร้างกระทรวงมหาดไทยในยุค พล.อ.อนุพงษ์ ยังเป็นเจ้ากระทรวง โดยมีรัฐมนตรีช่วย 2 คน มาจากประชาธิปัตย์และภูมิใจไทย 

ถือเป็นความได้เปรียบทางงบประมาณและทางปกครอง เมื่อเทียบกับขุมกำลังของกระทรวงอื่น ในความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นอีก 9.7 หมื่นตำแหน่ง ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้า

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง