กทบ.เร่ง 3 แนวทางต่อยอดโครงการพัฒนาชุมชนฯ เสริมแกร่ง ศก.ฐานราก

กทบ.เร่ง 3 แนวทางต่อยอดโครงการพัฒนาชุมชนฯ เสริมแกร่ง ศก.ฐานราก
21 กันยายน 2562
1,949

กทบ.เร่งขับเคลื่อน 3 แนวทางผลักดันต่อยอดโครงการพัฒนาชุมชนฯ ดันชุมชนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ สถาบันการเงิน สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.62 นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ(กทบ.) กล่าวว่า กองทุนหมู่บ้าน ที่ดำเนินงานมากว่า 18 ปี จำนวน 79,795 แห่ง สมาชิก ราว 14 ล้านคน มีเป้าหมายที่จะสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ภายใต้หลักการคิด “ทำเพื่อประชาชน ด้วยประชาชน และประชาชนเป็นเจ้าของ” ผ่าน 3 แนวงทางหลัก คือ 1.ต่อยอดโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามแนวทาวประชาชนของกทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่จากการดำเนินงานใน 3 ปีที่ผ่านมา เกิดขึ้นแล้ว 71,008 กองทุน จำนวน 208,988 โครงการ จึงควรเดินหน้าส่งเสริมโครงการฯนี้ต่อไป

2.การจัดทำแผนแม่บท ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 6,900 ตำบล และอยู่ในขั้นตอนส่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ สังเคราะห์แผน และส่งกลับมาในเดือนต.ค.นี้ ก่อนจัดทำแผนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป และ3.ความร่วมมือภาคประชาชนกับภาคีเครือข่ายต่างๆ

 

ทั้งนี้ กทบ. อยู่ระหว่างรอกฎหมายวิสาหกิจชุมชน ที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนที่มีสมาชิก 80,000 ราย เพื่อยกระดับชุมชนในอนาคต อีกทั้ง ยังคาดหวังให้เกิดการจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชน ที่ทำให้ประชาชนเป็นเจ้าของ เพื่อเปิดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายได้ง่ายขึ้น

“โครงการต่อยอดฯ มีแผนจะเข้าไปดูแลแหล่งผลิตและขนส่งสินค้าที่เป็นจุดอ่อนของร้านค้าประชารัฐ ซึ่งจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานเกิดขึ้น เช่น โรงไฟฟ้าชุมชน ที่ชุมชนสามารถเป็นเจ้าของร่วมกับเอกชนได้ โดยประเมินว่า ใน 1 เมกะวัตต์ จะคืนทุนใน7 ปี แล้วหลังจากนั้นเป็นเวลาที่เสมือนว่าประชาชนจะมีตู้ ATM ใช้หมุนเวียนในอนาคตต่อไป”

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง