ธุรกิจก่อสร้างในชลบุรี

ธุรกิจก่อสร้างในชลบุรี
16 กันยายน 2562
2,390

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ทำให้การก่อสร้างของภาคเอกชนเกิดการขยายตัว 

ด้วยภูมิศาสตร์ที่ตั้งของจ.ชลบุรีที่สามารถเชื่อมโยงระบบขนส่งและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชาวต่างชาติ 

ส่งผลให้ธุรกิจก่อสร้างเกิดการขยายตัวในพื้นที่รวมทั้งธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน จากสถิติพบว่าจำนวนการจัดตั้งและทุนจดทะเบียนธุรกิจในปี 2562 (ม.ค.-ก.ค.) มีจำนวน 52 ราย เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี 2561 คิดเป็น 8.33% และมูลค่าทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 34.91%

รายได้รวมของธุรกิจเพิ่มขึ้นในปี 2560 คิดเป็น 7.29% และสามารถสร้างกำไรได้ตลอดช่วงปี 2558-2560 โดยธุรกิจขนาดใหญ่สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อสร้าง

การเติบโตของรายได้และกำไรได้ดีกว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

โครงการอีอีซีสามารถส่งต่อประโยชน์ไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องแม้จะไม่ใช่ธุรกิจเป้าหมายโดยตรงของโครงการแต่ก็คาดหวังว่าท้ายที่สุดประโยชน์จะตกกับทุกฝ่ายเท่าเทียมกันไม่เพียงแต่รายใหญ่ๆ เท่านั้น 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง