กก. แก้ปัญหา P-Move เตรียมประชุมใน 30 วัน

กก. แก้ปัญหา P-Move เตรียมประชุมใน 30 วัน
13 กันยายน 2562
954

นายกฯ ตั้งกรรมการแก้ปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้างรวมเกือบ 200 กรณี

โดย นายกรัฐในตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เซ็นคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน ร่วมกับส่วนราชการและตัวแทน P-Move ซึ่งได้รับปัญหาทุกรายกรณีทั้ง 7 เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ 8 กระทรวงประมาณ 197 กรณี และข้อเสนอเชิงนโยบาย 9 ประการ เพื่อรอการดำเนินการแก้ไขไว้แล้วในเบื้องต้น และจะมีการนัดหมายให้มีการประชุมคณะกรรมการดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากมีคำสั่งแต่งตั้ง P-Move แถลง

P-Move หรือ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมได้มาชุมนุมติดตามการแก้ปัญหากับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 หน้าองค์การสหประชาชาติ โดยรัฐบาลได้ส่งรองเลขาธิการฝ่ายการเมือง นายประทีป กีรติเลขา ลงมาเจรจาหารือกับตัวแทน P-Move แล้วรับหลักการแนวทางแก้ปัญหา 6 ข้อ อาทิ หยุดการแจ้งความดำเนินคดีในทุกพื้นที ส่วนคดีเก่าที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมให้มีมาตรการจำหน่าย หรือชะลอการดำเนินคดี, การแก้ปัญหา ให้ยึดปัญหาความเดือดร้อน ข้อมูลและข้อเท็จจริงของประชาชนเป็นหลัก ในรายที่เร่งด่วน ให้เร่งเจรจาหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกับภาครัฐแล้วทำแผน รวมทั้งการตั้งคณะกรรมการ และการทำข้อเสนอเชิงนโยบาย

จากนั้น จึงนำไปหารือกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี ก่อนจะมีการตั้งคณะกรรมการในที่สุด

โดย P-Move ได้ยืนยันในแถลงการณ์ว่า ว่าปัญหารายกรณีทั้ง 193 กรณี ต้องมีหลักประกันในการแก้ไข และข้อเสนอเชิงนโยบาย 9 ประการ ต้องมีกลไกขับเคลื่อน ผ่านคณะกรรมการที่แต่งตั้งไป


เราขอยืนยั นอีกครั้งว่า การแก้ปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ ปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้าง อันเกิดจากนโยบายการพัฒนาและความเหลื่อมล้ำทางสังคม ต้องดำเนินการแก้ไขควบคู่กันไป อันจะทำให้การแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืนในระยาว อันนำมาซึ่งการสร้างสังคมเป็นธรรมและยั่งยืน

การชุมนุมเคลื่อนไหวของเราในครั้งนี้ จึงหวังยกระดับการแก้ปัญหาประชาชน จากการแก้ไขความเดือนร้อนเฉพาะหน้ารายกรณี มาสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอันเป็นที่มาของความอยุติธรรมและความเลื่อมล้ำในสังคม” P-Move แถลง พร้อมกับกล่าวว่า หากกลไกคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น ติดขัด ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ก็พร้อมชุมชนเคลื่อนไหวอีกครั้ง เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหา ตามข้อเสนอที่มีหลักการตามข้อตกลงเบื้องต้นกับตัวแทนรัฐบาล

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง