เปิดระบบจัดการน้ำในอีอีซี

เปิดระบบจัดการน้ำในอีอีซี
8 กันยายน 2562
1,313

ตามเป้าหมายหนึ่งของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงกรุงเทพฯเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเดียวกัน เชื่อม 3 สนามบินและเมืองใหม่

 รวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ สร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ประชาชนทั้งปัจจุบันและอนาคต

สภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลง ภัยธรรมชาติที่รุนแรงและเปลี่ยนรูปแบบไปจากอดีต เกิดคำถามว่า การจัดการเมืองใหม่ในพื้นที่อีอีซีที่เชื่อมกับเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพจะสามารถรองรับจำนวนประชากรที่มีความต้องการเพื่อการดำรงชีวิตในรูปแบบแปลกใหม่แตกต่างกันออกไปได้อย่างไร

เฉพาะการจัดการน้ำก็พบว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นขณะเดียวกันก็อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนได้ ตามแผนผังระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อีอีซี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) เผยถึงการจัดการตั้งแต่น้ำต้นทุน ระบบประปา และระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ซึ่งจะมีรูปแบบดำเนินการทั้งประเภทรักษาของเดิมที่มีอยู่ไว้ ประเภทเดิมปรับปรุง และประเภทก่อสร้างใหม่

โดยทุกโครงการจะเชื่อมต่อเนื่องทั้ง 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้แผนการสร้างเมืองเป็นไปตามเป้าหมาย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง