ยอดตั้งโรงานในอีอีซี  

ยอดตั้งโรงานในอีอีซี  
4 กันยายน 2562
1,402

กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายที่สำคัญ 5 ด้านเพื่อเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

รวมถึงเร่งสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนในภาวะที่เศรษฐกิจโลกประสบปัญหาชะลอตัวจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน

ประกอบด้วย การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ 4.0, การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 ด้วยการยกระดับกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ Factory 4.0, นโยบายการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ และนโยบายการปรับแนวคิดและรูปแบบการให้บริการ

การทำงานสามารถสะท้อนได้จาก สถิติช่วง ม.ค.-ส.ค. 2562 ยอดการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (รง.4) และขยายการลงทุนในพื้นที่การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ในพื้นที่จ.ชลบุรี, ระยอง และ ฉะเชิงเทรา จำนวน 339 ราย มูลค่าการลงทุน 79,910.90 ล้านบาท จ้างงานใหม่ 17,011 คน

     อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมีการปรับปรุงเงื่อนไขการขอรับใบรง.4 เนื่องจากการกำกับดูแลโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ไม่ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง ไม่เอื้อต่อการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อรับการสนับสนุนและพัฒนารวมถึงการส่งเสริมให้เกิด Circular Economy ตามนโยบายรัฐบาล 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-4 เมกะเทรนด์..อสังหาฯ ยุคเปลี่ยนโครงสร้างรับมือแข่งเดือด
-อสังหาฯมาเลย์-ไทยส้มหล่นจากเหตุประท้วงฮ่องกง
-อสังหาริมทรัพย์ต่างแดน - CEO Blogs
-เดิมพันอสังหาฯแสนล้าน ลดยาแรง LTV

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: