'โฆษกศาล' รับ120 เยาวชนใต้ บินร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกันรุ่น 7

'โฆษกศาล' รับ120 เยาวชนใต้ บินร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกันรุ่น 7
26 สิงหาคม 2562
815

"โฆษกศาล" รับ120 เยาวชนใต้ บินร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกันรุ่น 7

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม นำน้องๆ คณะเยาวชน 120 คน ที่เข้าร่วม โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 7 เดินทางจากสนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา มายังโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยในวันวันนี้ (26 ส.ค.) เวลา 08.30 น. นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา จะเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมให้โอวาทแก่เยาวชนไทยหัวใจเดียวกันรุ่นที่ 7  ณ ศาลฎีกา สนามหลวง

ทั้งนี้ในการเดินทางจากพื้นที่ มีสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ได้ร่วมประสานงานติดต่อ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่เยาวชนในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมโครงการด้วย

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวถึงที่มาเเละวัตุประสงค์ของโครงการว่า โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน (Belia Thai Sejiwa Sehati) มีที่มาเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้โอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ไม่เท่าเทียมกับเยาวชนในภูมิภาคอื่นทุกภาคส่วนของสังคม จึงมีความห่วงใยและมุ่งหวังให้สถานการณ์คลี่คลายเกิดสันติสุขนำความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมไทย 

          

 

 

จึงจัดทำ "โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน" ให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าในสถาบันศึกษาปอเนาะ หรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หรือโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาของรัฐเเละโรงเรียนศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นรูปเเบบพหุวัฒนธรรม ที่มีภูมิลำเนาหรือสถาบันการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.ปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส และใน อ.จะนะ , อ.เทพา , อ.นาทวี , อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมและสิทธิของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนร้อยละ 90 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่แก่ครอบครัว รวมทั้งชุมชนได้.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารกลางวันเลี้ยงแก่เด็ก ณ หมู่บ้านเด็ก จ.นครปฐม
-“โค้กคัพ” ครั้งที่ 21 เดินหน้าพัฒนาฟุตบอลเยาวชนระดับประเทศ
-3ตระกูลนักธุรกิจไทยติดอันดับ20ตระกูลเศรษฐีแห่งเอเชีย
-'CAT'พัฒนาเยาวชนสร้างสังคมให้ยั่งยืน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: