เศรษฐกิจ

ผู้ส่งออกข้าว ประเมินสถานการณ์ภัยแล้งทำผลผลิตข้าวลดลง 40-50%

ผู้ส่งออกข้าว ประเมินสถานการณ์ภัยแล้งทำผลผลิตข้าวลดลง 40-50% คิดเป็นเม็ดเงินสูญเสียมากกว่า 5 หมื่นล้านบาท พร้อมลดเป้าหมายส่งออกข้าวปีนี้เหลือ 9 ล้านตัน ต่ำสุดในรอบ 4 ปี

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย  ระบุ ผู้ส่งออกกำลังกังวลต่อสถานการณ์ภัยแล้งของไทยอย่างมาก เพราะหากกลางเดือน ส.ค.นี้ ฝนยังไม่ตก จะกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวในภาคอีสานแน่นอน และคาดว่าผลผลิตข้าวปีนี้จะลดลง 40-50%  

จากเดิมผลผลิตอยู่ที่ 8.5-9.5 ล้านตัน เหลือเพียง 4.5-5 ล้านตัน  คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 50,000 ล้านบาท และราคาข้าวเปลือกหอมมะลิอาจปรับราคาอยู่ในระดับ 25,000 บาทต่อตัน ซึ่งเป็นราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ด้านนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ ระบุ สมาคมได้ปรับลดคาดการณ์ปริมาณการส่งออกข้าวในปีนี้ลงเหลือ 9 ล้านตัน จากเดิม 9.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าอยู่ที่ 145,000 ล้านบาท เนื่องจากค่าเงินบาทของไทยแข็งค่ามากกว่าประเทศคู่แข่งสำคัญ ทำให้ราคาข้าวไทยแพงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งเฉลี่ยตันละ 25 ดอลลาร์

นอกจากนี้ ประเทศจีนมีสต๊อกข้าวปริมาณมาก ทำให้ความต้องการนำเข้าข้าวลดลง รวมถึงประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญหลายประเทศมีการปรับนโยบายการนำเข้าจากต่างประเทศลดลง ขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศกำลังส่งผลกระทบทำให้ผลผลิตข้าวมีปริมาณลดลง และทำให้ราคาข้าวสูงขึ้นอีก 

ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบกับความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกทำให้ไม่สามารถส่งออกข้าวได้ตามที่คาดไว้ ถือเป็นความท้าทายของการส่งออกข้าวไทยในปีนี้ ที่ต้องเจอปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน และทำให้การส่งออกข้าวไทยปีนี้อาจต่ำสุดในรอบ 4 ปี