ทองคำดันส่งออกเดือน ก.ค.ขยายตัว 4.28 %

ทองคำดันส่งออกเดือน ก.ค.ขยายตัว 4.28 %

ส่งออก ก.ค.ขยายตัว 4.28 % ปรับตัวขึ้นครั้งแรกในรอบ 5เดือน

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า การส่งออกไทยเดือน ก.ค. 2562 มีมูลค่า 21.2 พันล้านดอลลาร์ ขยายตัว 4.28 % โดยปรับตัวเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 5เดือน. ส่วนการนำเข้า มีมูลค่า 21,095 ล้านดอลลาร์จยายตัว 1.7 % โดยเกินดุลการค้า 110 ล้านดอลลาร์ แต่เมื่อหักมูลค่าส่งออกทองคำและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันออก มูลค่าการส่งออกเดือนก.ค.2562ขยายตัว 1.55% รวม 7เดือนแรก ปี 2562 การส่งออกมีมูลค่า 144 ล้านดอลลาร์ ล้านดอลลาร์ ลดลง 1.91 %


การส่งออกในเดือน ก.ค. ที่ปรับขึ้นเป็นบวก เนื่องจาก ผลสงครามการค้าที่ลดลงตัว และผลจากการขยายตัวในระดับสูงของการส่งออกทองคำ
ขณะที่สินค้าส่งออกหลายตัวเริ่มขยายตัวดีขึ้น ส่วนแนวโน้มการส่งออกไทยในช่วงที่เหลือคาดว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น

S__32325664