เปลี่ยน! มติครม.โยก 'เทวัญ' คุม 'อสมท.' แทน 'สมคิด'

เปลี่ยน! มติครม.โยก 'เทวัญ' คุม 'อสมท.' แทน 'สมคิด'

เปลี่ยน! มติครม. โยก "ทวัญ" คุม อสมท. แทน "สมคิด"

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม. ว่า ครม.เห็นชอบตามที่ กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เรื่องคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 196 / 2562 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่าให้ยกเลิก คำสั่งนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 165 / 2562 ที่มอบหมายให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแล บริษัทอสมท. จำกัด (มหาชน) และมอบหมายให้ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลรัฐวิสากิจดังกล่าวแทน ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป