ครม.ตั้งก.ก.ผู้ช่วยรัฐมนตรี 15 ราย

ครม.ตั้งก.ก.ผู้ช่วยรัฐมนตรี 15 ราย
20 สิงหาคม 2562
3,636

ครม.แต่งตั้ง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 15 ราย เป็น กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 8 ราย

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.62 ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.อนุมัติแต่งตั้ง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 15 ราย เป็น กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 8 ราย ดังนี้

1.นายอำนวย คลังผา
2.นายทวี สุระบาล
3.นายทศพล เพ็งส้ม
4.นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา
5.นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์
6.นายนิทัศน์ รายยวา
7.นายสรสินธุ ไตรจักรภพ
8.นายชาญกฤช เดชวิทักษ์
9.นายชื่นชอบ คงอุดม เป็น กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง
10.นายนราพัฒน์ แก้วทอง เป็น กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11.นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์์ เป็น กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
12.นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล เป็น กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน
13.พล.ต.ท.ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็น กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย
14.นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์์ เป็น กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม
15.นายธีระยุทธ วานิชชัง เป็น กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง