ตลท.คงเครื่องหมาย SP หุ้นเนชั่นฯต่อ เหตุยังไม่ส่งงบQ1-Q2/62

ตลท.คงเครื่องหมาย SP หุ้นเนชั่นฯต่อ เหตุยังไม่ส่งงบQ1-Q2/62
19 สิงหาคม 2562
1,151

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งคงเครื่องหมาย SP หุ้น"เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป" ต่อไป แม้บริษัทได้ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561มาแล้ว แต่ยังยังไม่ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) หลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) เนื่องจากบริษัทไม่สามารถนำส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนดนั้น บัดนี้ NMG ได้นำส่งงบการเงินดังกล่าวมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว อย่างไรก็ตามตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ NMG ต่อไป เนื่องจาก NMG ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2562

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง