นายกฯ กำชับ ครม. พิจารณามาตรการกระตุ้นศก.ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายกฯ กำชับ ครม. พิจารณามาตรการกระตุ้นศก.ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
16 สิงหาคม 2562
1,278

นายกฯ กำชับ ครม.เศรษฐกิจ ให้พิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.62 ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจได้มีมติเห็นชอบ กรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีการปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และแก้ไขรายละเอียดตามที่ท่านนายกฯ กำชับมาโดยตลอดว่าต้องตั้งเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

สรุปมาตรการแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ 1. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 2.มาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนประเทศ และ 3. มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อย

มาตรการดังกล่าวใช้เงินงบกลางเพียงประมาณ 4 หมื่นล้านบาท ที่เหลือเป็นเป็นเงินกองทุนต่างๆที่มีอยู่แล้ว ไม่ได้เป็นการสร้างภาระเพิ่มอีกประมาณ 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะต้องปฎิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของกองทุนนั้นๆ และสุดท้ายเป็นวงเงินสินเชื่อใหม่จากสถาบันการเงินของรัฐอีกประมาณ 2 แสนล้านบาท ที่ต้องดำเนินการตามระเบียบวิธีการให้สินเชื่ออย่างรัดกุม ทั้งหมดนี้ เป็นไปตาม พรบ วินัยการเงินการคลัง และคาดว่าจะผลักดันเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า 3%

ท่านนายกฯ ได้เน้นย้ำให้กระทรวงต่างๆ บูรณาการมาตรการและงบประมาณที่มีอยู่แล้วเข้าด้วยกันเพื่อให้การกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงกรอบกฎหมาย และประโยชน์สูงสุดของประชาชน อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของมาตรการยังขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของที่ประชุม ครม ในสัปดาห์หน้า

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: