ธปท.ผ่อนเกณฑ์แอลทีวี ลดผลกระทบผู้กู้ร่วม หากไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ไม่นับเป็นผู้กู้!

ธปท.ผ่อนเกณฑ์แอลทีวี ลดผลกระทบผู้กู้ร่วม หากไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ไม่นับเป็นผู้กู้!
15 สิงหาคม 2562
4,538

ธปท.ผ่อนเกณฑ์แอลทีวี หลังผู้ประกอบการเสนอให้มีการผ่อนปรน ในส่วนผู้กู้ร่วม หากไม่มีกรรมสิทธิ์บนที่อยู่อาศัย ไม่นับเป็นผู้กู้ในครั้งนั้น จากเดิมที่นับรวมเป็นผู้กู้ทั้งหมด เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้กู้ร่วมให้ได้รับสินเชื่อที่เหมาะสม

          นายรณดลนุ่มนนท์รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่าหลังจากมาตรการLTV มีผลบังคับใช้และได้รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้กู้ร่วมที่ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยให้ได้รับสินเชื่อตามความเหมาะสมมากขึ้น

          ธปท. จึงพิจารณาผ่อนปรนการนับสัญญากรณีกู้ร่วมโดยถ้าผู้กู้ไม่มีชื่อเป็นกรรมสิทธิ์จะผ่อนปรนเสมือนยังไม่เป็นผู้กู้ในครั้งนั้นเนื่องจากไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัยเพียงแค่ช่วยเหลือกันภายในครอบครัว

   ซึ่งหลักการนับสัญญาสำหรับการกู้ร่วมให้นับสัญญาตามผู้กู้ที่มีกรรมสิทธิ์บนที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลัก

   เช่นในกรณีที่1 หากทั้งA และB มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยสาหรับการกู้ร่วมให้นับสัญญาการกู้ร่วมดังกล่าวเป็นสัญญาที่2 ของA (LTV 90% หรือ80%) แต่หากกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยที่กู้ร่วมในครั้งนี้เป็นของB แต่เพียงผู้เดียวจึงถือว่าสัญญาการกู้ร่วมในครั้งนี้เป็นสัญญาแรกของB และไม่นับเป็นสัญญาที่2 ของA

    ส่วนในกรณีที่ในการกู้ร่วมครั้งแรกหากA มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยแต่เพียงผู้เดียวจะนับสัญญาที่กู้ร่วมเป็นสัญญาแรกของA โดยไม่นับเป็นสัญญาแรกของB ดังนั้นในการกู้เดี่ยวของB ในครั้งนี้จะนับเป็นสัญญาแรกของB แต่หากในการกู้ร่วมครั้งแรกB มีกรรมสิทธิ์ร่วมในที่อยู่อาศัยดังกล่าวด้วยก็จะนับสัญญาการกู้เดี่ยวของB ในครั้งนี้เป็นสัญญาที่2

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง