'เอเชียกรีน' ผนึก 'ทีอาร์ซี' ตั้งบริษัทร่วมทุนรุกพลังงาน

'เอเชียกรีน' ผนึก 'ทีอาร์ซี' ตั้งบริษัทร่วมทุนรุกพลังงาน
15 สิงหาคม 2562
1,479

“เอเชียกรีน” ผนึก ”ทีอาร์ซี” ตั้งบริษัทพลังงานและจัดหาให้บริการสาธารณูปโภค ทุนจดทะเบียนเบื้องต้น 300 ล้านบาท ถือหุ้นฝ่ายละ 45%

บริษัทเอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (14 ส.ค.) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทเข้าลงนามสัญญาร่วมทุนกับบริษัททีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC และบริษัท แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลยี่ ซัพพลายส์ จำกัด ด้วยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ชื่อ บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำกัด ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท โดย AGE ถือหุ้น 45% ,TRC ถือหุ้น 45% และ แอพไพลแอ็นซ์ ถือหุ้น 10% เพื่อประกอบธุรกิจหลักด้านพลังงาน และธุรกิจการจัดหาและให้บริการด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะด้านพลังงานให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น การผลิตและจำหน่าย ไอน้ำ ไฟฟ้า และน้ำใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น


dารเข้าร่วมทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด (synergy) ระหว่างกัน เนื่องจากผู้ร่วมทุนมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการก่อสร้างอย่างครบวงจร การจัดหาแหล่งเชื้อเพลิง และการให้บริการออกแบบและซ่อมบำรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณูปโภค และยังทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น และจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น
สำหรับแหล่งเงินลงทุนจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินกิจการ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการดำเนินงานของบริษัท
ด้าน TRC แจ้งด้วยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ ได้อนุมัติการเข้าร่วมทุนกับ AGE และ บจก. แอพไพลแอ๊นซ์ เพื่อดำเนินธุรกิจด้านพลังงานดังกล่าว โดยจะมีมูลค่าลงทุนในส่วนของบริษัท 135 ล้านบาท


นอกจากนี้ คณะกรรมการยังอนุมัติให้บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 1 บริษัท ภายใต้ชื่อ บริษัท ออโตเมเตด แวร์เฮ้าส์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% เพื่อดำเนินธุรกิจคลังสินค้าอัตโนมัติให้บริการพื้นที่และให้เช่าอุปกรณ์บริหารจัดการคลังสินค้า อาทิ ชั้นวางของ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ และระบบโปรแกรมในการเก็บและขนย้ายสินค้า คาดว่าจะดำเนินการจัดตั้งบริษัทภายในเดือน ส.ค.62 โดยแหล่งเงินลงทุนจะมาจากเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเงินกู้จากสถาบันการเงิน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง