รัฐบาลแพ้โหวตข้อบังคับประชุมสภาฯ อีกครั้งที่ 2

รัฐบาลแพ้โหวตข้อบังคับประชุมสภาฯ อีกครั้งที่ 2
14 สิงหาคม 2562
3,121

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร "ฝ่ายค้าน" ชนะโหวตข้อบังคับฝ่ายรัฐบาล อีกครั้งที่ 2 ด้วยคะแนน 234 ต่อ 223 งดออกเสียง 2 เสียง

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.62 การประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยพิจารณาถึงข้อ 12 ว่าด้วยคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร กำหนดให้มีประธานหรือรองประธานที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และกรรมการมาจากวิปรัฐบาล 5 คน วิปฝ่ายค้าน 5 คน ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการเสียงข้างมาก 448 เสียง ไม่เห็นด้วย 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง โดยให้คณะกรรมการประสานงานร่วมฯ ได้รับ 'สิทธิประโยชน์' อย่างเบี้ยการประชุม และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย

จากนั้นเข้าสู่การพิจารณาข้อ 13 ว่าด้วยการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร (1) สภาฯ สิ้นอายุ หรือสภาฯ ถูกยุบ หรือไม่มีสภาเพราะเหตุอื่นใด โดย กมธ.เสียงข้างน้อย ได้แก่ นายอดิศร เพียงเกษ กมธ.สัดส่วนจากพรรคเพื่อไทย และนายขจิตร ชัยนิคม ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย ขอสงวนความเห็นให้ตัดคำว่า “หรือไม่มีสภาเพราะเหตุอื่นใด” ทิ้ง เนื่องจากเป็นคำที่สะท้อนให้นึกถึงการยึดอำนาจหรือการรัฐประหาร เพราะการพ้นไปของสภาฯ มี 2 เหตุผลที่เขียนในรัฐธรรมนูญ คือ อยู่ครบวาระและการยุบสภา ซึ่งไม่เคยมีการปรากฎว่าพ้นไปด้วยเหตุอื่นใด

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ กมธ.เสียงข้างน้อยสงวนความเห็นให้ตัดคำว่า "หรือไม่มีสภาเพราะเหตุอื่นใด" ด้วยคะแนน 234 ขณะที่เสียงที่สนับสนุนให้ยืนตามกมธ.เสียงข้างมาก มีเพียง 223 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง ทั้งนี้ถือว่าส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลลงมติแพ้ ส.ส.ฝ่ายค้านเป็นครั้งที่ 2

จากนั้นนายชวนได้สั่งปิดการประชุมเวลา 21.15 น. และเลื่อนการพิจารณาข้อบังคับข้อต่อไปในวันที่ 15 ส.ค. เวลา 09.30 น.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง