การพัฒนาซูเปอร์คลัสเตอร์

การพัฒนาซูเปอร์คลัสเตอร์
14 สิงหาคม 2562
1,127

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี มีแผนที่จะเชื่อมโยงการพัฒนาต่อเนื่องไปยังเขตพัฒนาพิเศษอื่นๆ

โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เผยว่าได้กำหนด พื้นที่ ใน 9 จังหวัดซูเปอร์คลัสเตอร์ เช่น ปทุมธานี ชลบุรี ปราจีนบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ ซึ่งรูปแบบการส่งเสริมอุตสาหกรรมจะมีความเชื่อมโยงกับอีอีซี

ซูเปอร์คลัสเตอร์นี้จะประกอบด้วยกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดิจัทัล Food Innopolis และ Medical Hub

ทั้งนี้ การกำหนดให้มีซูเปอร์คลัสเตอร์ ก็จะมาพร้อมกันสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งที่เป็นไปในรูปแบบสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ การยกเว้นเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อน 50% เพิ่มอีก 5 ปี การยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักร รวมถึงยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ ส่วนที่ไม่ใช่ภาษี เช่น พิจารณาถิ่นที่อยู่ถาวร อนุญาติต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง