'รมช.พาณิชย์' สั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา พิจารณาคำขอจดสิทธิบัตรยาเอดส์

'รมช.พาณิชย์' สั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา พิจารณาคำขอจดสิทธิบัตรยาเอดส์

"รมช.พาณิชย์" สั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา พิจารณาคำขอจดสิทธิบัตรยาเอดส์ให้รอบคอบ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ตัวแทนมูลนิธิเข้าถึงเอดส์เข้ายื่นคัดค้านคำขอจดสิทธิบัตรยารวมเม็ดรักษาเอชไอวี ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา นั้น ตนได้สั่งการให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาคำขอรับสิทธิบัตรยารวมเม็ดรักษาเอชไอวี ซึ่งบริษัทยารายหนึ่งได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรเข้ามาทางกรมแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ โดยมองว่ามีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาอย่างเป็นธรรม เพราะเกี่ยวข้องกับสิทธิในการเข้าถึงยาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ขณะเดียวกันก็ได้กำชับให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกด้านทั้งสูตรยาที่ขอรับสิทธิบัตรและหลักฐานการยื่นคัดค้านคำร้องขอสิทธิบัตรดังกล่าวด้วย

อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณ และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบคำร้องขอจดสิทธิบัตรต่างๆ โดยเฉพาะสิทธิบัตรยา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ป่วย โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนและยืนยันจะนำข้อมูลหลักฐานคำร้องคัดค้านในวันนี้ไปประกอบการพิจารณาคำร้องจดสิทธิบัตรยาดังกล่าวอย่างรอบคอบ