ปมถวายสัตย์ฯ 'ภูมิธรรม' แนะ 'ประยุทธ์' ทำให้ครบถ้วนตาม รธน.

ปมถวายสัตย์ฯ 'ภูมิธรรม' แนะ 'ประยุทธ์' ทำให้ครบถ้วนตาม รธน.
12 สิงหาคม 2562
1,103

“ภูมิธรรม”โพสต์แนะ“ประยุทธ์” ถวายสัตย์ฯ ทำให้ครบถ้วนตาม รธน. มีหนังสือกราบบังคมทูล ขอพระราชทานอภัยและขอพระบรมราชานุญาต นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.62 นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก มีใจความว่า ผมมีเรื่องที่จะขอแสดงความเห็น เรื่องนายกฯนำคณะรัฐมนตรี ถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน ถือเป็นเรื่องที่มีความชัดเจนแล้วว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้กระทำการขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 161

ซึ่งกม.รธน.ได้ระบุไว้อย่างแจ้งชัด ในรธน. ซึ่งจะต้องมีการกระทำ กล่าวตามที่รัฐธรรมนูญ ได้เขียนกำหนดไว้ ให้ครบถ้วน ไม่อาจจะกล่าวขาดหรือเกินได้ทั้งสิ้น

หลักฐานความผิดเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในคลิปที่มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ไปทั่วสังคมไทยและ ในคำกล่าวยอมรับของนายกรัฐมนตรี ในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของหน่วยราชการต่างๆ ที่เมืองทองธานีว่า ……ขอโทษ

คณะรัฐมนตรีทุกท่านถือเป็นความผิดพลาดของตนและจะขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

……ผมอยากแสดงความเห็นดังนี้

-เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ถือเป็นการกระทำที่ขัดและผิดรัฐธรรมนูญ และถือเป็นความผิดของคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ มิใช่ความผิดเฉพาะผู้ใดผู้หนึ่ง เพราะแม้นว่านายกจะเป็นผู้นำกล่าวแต่การกล่าวถวายสัตย์เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ ในการกล่าวถวายสัตย์ รัฐธรรมนูญยังกำหนดให้ครม.ทุกคนที่เข้าถวายสัตย์ ต้องกล่าวขานชื่อตัวเองในการถวายสัตย์ ไม่อาจมีใครไปกล่าวแทนได้และต้องเปล่งวาจาไปตามคำถวายสัตย์ที่ได้เขียนตราไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา161 ให้ครบถ้วนทุกถ้อยคำที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้

ดังนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนต้องกล่าวถวายสัตย์ทุกถ้อยกระบวนความให้ถูกต้องครบถ้วน…จะข้ามไปหรือขาดไปหรือเกินไปมิได้ทั้งสิ้น

-อีกประการหนึ่งที่สำคัญ คือการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ ปฏิญาณตนต่อหน้าพระพักตร์องค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นองค์พระประมุขของประเทศ เป็นพิธีการสำคัญสูงสุด ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารประเทศ……จึงได้มีการตราข้อความในการถวายสัตย์ ปฏิญาณไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ครม.ทุกท่านก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ต้องกล่าวคำถวายสัตย์ ให้ถูกต้องครบถ้วน ทุกตัวอักษรที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ การเป็นรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารประเทศจึงจะมีผลสมบูรณ์หลังจากที่แถลงนโยบายต่อสภาฯเป็นที่ครบถ้วน

-การแก้ปัญหาเรื่องนี้ จะเสร็จสิ้นโดยเร็วกว่านี้และง่ายกว่านี้ หากผู้นำของประเทศ มีความกล้าหาญที่จะยอมรับความจริงและพร้อมจะเผชิญปัญหาให้เรื่องจบลงอย่างไม่เสียเวลาประเทศ คือ

“สิ่งใดที่ทำผิด ก็กลับไปทำให้ถูกต้อง”

“สิ่งใดที่ยังทำไม่ครบ ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

ก็กลับไปทำให้ครบและให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเสียให้ถูกต้อง ครบถ้วน”

และนายกรัฐมนตรี มีหนังสือกราบบังคมทูล ขอพระราชทานอภัยและขอพระบรมราชานุญาต นำคณะรัฐมนตรี เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ อีกครั้ง ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกลับไปทำขั้นตอนต่างๆให้ครบถ้วน……แค่นี้ก็สามารถเรียกความถูกต้องและความเชื่อมั่นทั้งปวงให้กลับมาสู่ความปกติและถูกต้องอีกครั้ง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง