ยธ.แจงย้ายต้นตีนเป็ด บังป้ายกระทรวงขออนุญาตครบ

ยธ.แจงย้ายต้นตีนเป็ด บังป้ายกระทรวงขออนุญาตครบ

รองปลัดยธ.แจง "ศรีสุวรรณ" ขอกทม.ล้อมย้ายต้นตีนเป็ด ริมถนนแจ้งวัฒนะ บดบังทัศนียภาพป้ายกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ ยันปฏิบัติตามกฎหมายครบ

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงข้อสังเกตของนายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กรณีขุดล้อมต้นตีนเป็ดที่กรุงเทพมหานครปลูกไว้บนทางเท้าริมถนนแจ้งวัฒนะ ด้านหน้าสถานที่ก่อสร้างกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ ว่า กระทรวงยุติธรรมได้ทำหนังสือถึงกรุงเทพมหานคร ขอความอนุเคราะห์ในการหรือย้ายต้นไม้ บริเวณทางเท้าที่บดบังทัศนียภาพป้ายกระทรวงยุติธรรมบริเวณหน้าโครงการก่อสร้างฯ ไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 พ.ย.61 และในการขุดล้อมย้ายต้นไม้ดังกล่าวก็เป็นหน้าที่ของ กทม.หลังจากที่อนุญาตแล้ว

ดังนั้นกระทรวงยุติธรรมและกทม.จึงได้ปฎิบัติตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและรักษาความเป็นระเบียบของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3108/2528 เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้าง ที่อาจทำให้ต้นไม้เสียหาย ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและคำสั่งที่ชอบแล้ว

ยธ.แจงย้ายต้นตีนเป็ด บังป้ายกระทรวงขออนุญาตครบ