ไทยติด1ใน14 ประเทศที่มีภาระวัณโรคสูง

ไทยติด1ใน14 ประเทศที่มีภาระวัณโรคสูง
12 สิงหาคม 2562
4,401

จากรายงานสถิติวัณโรคของโลกปี 2560 (Global Tuberculosis Repost 2017) โดยองค์การอนามัยโลก(WHO) ระบุว่า ผู้ป่วยวัณโรค (รายใหม่และกลับมาเป็นซ้ำ)

ทั่วโลกสูงถึง 10.4 ล้านราย (140 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิตสูง 1.7 ล้านราย และผู้ป่วยวัณโรคดื้อยานับแสนราย ขณะที่ในประเทศไทย วัณโรค ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุข โดยถูกจัดให้ติด 1 ใน 4 ของโลก

ที่ผ่านมา มีหลายภาคส่วนช่วยกันเพื่อลดอุบัติการณ์วัณโรค เพื่อลดการกลับมาเป็นซ้ำซึ่งนำไปสู่ปัญหาวัณโรคดื้อยา ด้วยความร่วมมือระหว่าง สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค , สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ กองเอดส์ วัณโรค และโรคสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในการจัดหาและอบรม อสม.

เพื่อช่วยในการรับยา ติดตามผู้ป่วยที่ขาดการรักษา ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง คัดกรอง ดูแลการนัดหมายให้เด็กไปรับการฉีดวัคซีนบีซีจีป้องกันวัณโรค พร้อมแนะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี เบาหวาน ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรคเข้ารับการคัดกรองเพื่อลดอุบัติการณ์

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: