ยูเอ็น จับตาวาทกรรม 'กัญชาเสรี'

ยูเอ็น จับตาวาทกรรม 'กัญชาเสรี'

หวั่นรัฐไทยเดินนโยบายยาเสพติดผิด ประธาน INCB ย้ำชัดไม่ควรนำกฎหมายในประเทศไปตีความกฎหมายระหว่างประเทศ ถึงชั้นศาลเสี่ยงนำพาประเทศโดนแซงชั่น ระบุอนุสัญญาไม่ห้ามใช้พืชเสพติดเป็นยาทางการแพทย์ แต่รัฐต้องควบคุม พร้อมรายงานผลต่อยูเอ็นทุกปี