ไอเอ็มเอฟชี้สงครามการค้าคุกคามศก.จีน

ไอเอ็มเอฟชี้สงครามการค้าคุกคามศก.จีน

“การยุติสงครามการค้าไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อจีนและสหรัฐเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประชาคมโลกด้วย”นายจิน จองเซีย ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายเศรษฐกิจจีนของไอเอ็มเอฟ ระบุ

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ) ระบุว่า สงครามการค้าคุกคามการเติบโตของเศรษฐกิจจีน เรียกร้องให้ทั้งสหรัฐและจีน ซึ่งต่างก็เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกเร่งหาทางออกเพื่อยุติการทำสงครามการค้า ที่ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนและสหรัฐ แต่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก

“การยุติสงครามการค้าไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อจีนและสหรัฐเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประชาคมโลกด้วย”นายจิน จองเซีย ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายเศรษฐกิจจีนของไอเอ็มเอฟ ระบุ

ไอเอ็มเอฟ แนะนำให้สหรัฐและจีนทำข้อตกลงทางการค้าแบบครอบคลุมเพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายหรือบั่นทอนระบบการค้าโลก พร้อมทั้งให้ความเห็นว่า จีนและประเทศคู่ค้าควรร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งหมด บนพื้นฐานกรอบงานการค้าพหุภาคี และร่วมมือกันปฏิรูปองค์กรการค้าโลก(ดับเบิลยูทีโอ)ให้เป็นองค์กรการค้าที่น่าเชื่อถือเพื่อประโยชน์ของทุกประเทศ