'จุรินทร์' ผุดไอเดียโมบายยูนิตจดทะเบียนสินค้า GI รายจังหวัด

'จุรินทร์' ผุดไอเดียโมบายยูนิตจดทะเบียนสินค้า GI รายจังหวัด

“จุรินทร์” ผุดไอเดียโมบายยูนิตจดทะเบียนสินค้า จีไอ รายจังหวัด ทำหนังสือแจ้งผู้ว่าเร่งสำรวจสินค้าที่มีศักยภาพ ลั่นฟื้นส่งออกเล็งเจรจาตลาดเดิม พร้อมเพิ่มการค้าชายแดน

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.62 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูงของทุกส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ว่าตนได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้ไปพิจารณา และรวบรวมข้อมูลสินค้าในจังหวัดว่า มีสินค้าใดบ้างที่เป็นของขึ้นชื่อที่สามารถนำมาจดทะเบียนเป็นสินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กับกระทรวงพาณิชย์ได้โดยทางกระทรวงพาณิชย์จะช่วยอำนวยความสะดวก ด้วยการจัดรถโมบายยูนิต ลงไปจดทะเบียนถึงท้องถิ่น

“กระทรวงฯจะเร่งขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอ ในจังหวัดต่างๆ อย่างเช่น ไข่เค็มไชยา ของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือสินค้าขึ้นชื่อในอีกหลายจังหวัดที่ผลิตสินค้าโดยชุมชน หรือหมู่บ้าน ซึ่งสินค้านั้นถือที่มีศักยภาพที่สามารถจดทะเบียนเป็นสินค้าจีไอ เพื่อได้รับการคุ้มครอง และช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้านั้น ทั้งในด้านการเพิ่มมูลค่าทางตลาดในประเทศ และการส่งออกไปต่างประเทศ แต่ที่ผ่านมาสินค้าเหล่านี้กลับต้องตกอยู่ในขั้นตอน หรือกระบวนการจดทะเบียนที่ซับซ้อนมีรายละเอียดมาก ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์จะช่วยก็ปัญหาเรื่องนี้ให้”

ส่วนมาตรการด้าน การส่งออกสินค้าและบริการ ซึ่งแม้เป็นโจทย์ยากท่ามกลางสงครามการค้าแต่เป็นเรื่องที่จะต้องทำนอกจากตั้งยุทธศาสตร์รักษาตลาดเดิมขยายตลาดเดิมแล้ว ต้องเพิ่มตลาดใหม่และพื้นตลาดเก่า เช่น ตลาดข้าวอิรัก กับการเปิดตลาดที่จอร์แดน เซาท์แอฟริกา อินเดีย เป็นต้น และสิ่งสำคัญคือการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนเพื่อเพิ่มตัวเลขการส่งออกที่เร็วได้อีกทางหนึ่งเป็นช่องทางที่มีศักยภาพถ้าหากได้รับความร่วมมือในทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตจังหวัดชายแดนเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการค้าชายแดนร่วมกัน