ประโยชน์ 'วันสต๊อปเซอร์วิส' 

ประโยชน์ 'วันสต๊อปเซอร์วิส' 
8 สิงหาคม 2562
1,116

คำตอบต่อคำถามว่าทำไมต้องเข้าไปลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี นอกจากปัจจัยสนับสนุนด้านกายภาพ

ทั้งโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนน รถไฟความเร็วสูง ท่าเรือที่ทันสมัย และเมืองการบินแล้ว

ยังมีสิ่งจูงใจที่ว่าด้วยการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจบในจุดเดียว หรือ EEB-OSS(One Stop Service) ที่รวมการให้บริการด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการลงทุน การดำเนินธุรกิจ หรือแม้กระทั่งการแก้ปัญหาทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้น และที่สำคัญคือการได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์อันพึงได้จากการลงทุน

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ว่านี้เตรียมไว้ ทั้งเพื่อตัวธุรกิจและบุคลากรที่อยู่ในธุรกิจนั้นๆ ซึ่งประโยชน์ของOSS ไม่เพียงช่วยให้นักลงทุนดำเนินการทุกอย่างได้รวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นแล้ว ในส่วนภาครัฐก็ยังประหยัดงบประมาณการดำเนินการและสิ่งที่เป็นผลพลอยได้ตามมาคือ ความโปร่งใส 

เมื่อทุกอย่างมาอยู่รวมในที่เดียวกันการจะซ่อนเร้นสิ่งไม่เหมาะไม่ควรใดๆ ก็คงทำได้ยาก ซึ่งความโปร่งใสที่ว่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนไม่เพียงแค่ภาคธุรกิจก็หวังว่าOSS จะเป็นจุดเริ่มต้นของการให้บริการภาครัฐที่ก้าวไปสู่ความรวดเร็ว ประหยัด ฉับไวและโปร่งใสต่อไป 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: