'วราวุธ' มองเจตนาฝ่ายค้านยื่นซักฟอก เป็นเรื่องดี-ตรวจสอบการบริหาร

'วราวุธ' มองเจตนาฝ่ายค้านยื่นซักฟอก เป็นเรื่องดี-ตรวจสอบการบริหาร

แกนนำ ชทพ. มองเจตนาฝ่ายค้านยื่นซักฟอก เป็นเรื่องดี-ตรวจสอบการบริหาร ไม่กังวลเป็นเวทีหาประโยชน์ทางการเมือง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงกรณีที่ 7 พรรคการเมืองฝ่ายค้าน เตรียมยื่นญัตติเพื่อขออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ว่า ส่วนตัวไม่กังวล และดีใจที่พรรคฝ่ายค้านจะช่วยตรวจสอบ และเป็นหูเป็นตาในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ตนมองว่าเป็น เป็นความสวยงามระบอบประชาธิปไตย ที่ฝ่ายค้านจะตรวจสอบ ถ่วงดุลการทำงานของรัฐบาล  ตนฐานะเจ้ากระทรวงยินดีพร้อมให้ตรวจสอบ หากฝ่ายค้านเสนอแนวคิดและอภิปรายจะรับข้อมูล ไปพิจารณาและไปแก้ไขการทำงานต่อไป

“ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่การทำงานของเราไม่แบ่งเป็นคนค้าน หรือคนของรัฐบาล เพราะการตรวจสอบเป็นสิ่งที่ดี เหมือนกับคนที่แต่งตัวแต่ไม่ส่องกระจก จะไม่รู้ว่าแต่งตัวดีหรือไม่ ซึ่งผมขอขอบคุณฝ่ายค้านที่เจตนาดี ที่จะตรวจสอบ” นายวราวุธ กล่าว

เมื่อถามว่าการกังวลหรือไม่ว่าการอภิปรายจะถูกใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าเสนอแนะ นายวราวุธ กล่าวยอมรัวว่าเป็นบทบาททางการเมือง ซึ่งการทำงานในสภาผู้แทนราษฎร จะมีบทบาทแตกต่างกันไป ซึ่งตนเติบโตมาในแวดวงการเมืองทราบดี และสามารถแยกแยะได้ สิ่งใดที่เป็นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์จะรับไปแก้ไข  แต่หากประเด็นใดเป็นเรื่องการเมือง ถือเป็นสิทธิของแต่ละพรรคที่ต้องเคารพในการทำงาน