โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ 141 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ 141 ราย
31 กรกฎาคม 2562
1,839

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ จำนวน 141 ราย

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่าง ๆ จำนวน 141 ราย ดังนี้

รายละเอียดทั้งหมด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/191/T_0008.PDF

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง