ดีอีเดินหน้านโยบายเร่งด่วน-ตั้งศูนย์เฟคนิวส์หนุนมั่นคง

ดีอีเดินหน้านโยบายเร่งด่วน-ตั้งศูนย์เฟคนิวส์หนุนมั่นคง

กระทรวงดิจิทัลฯ บูรณาการกว่า 15 พันธมิตร เดินหน้านโยบายเร่งด่วนด้านดิจิทัลเพื่อความมั่นคง หาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์เฟคนิวส์เซ็นเตอร์ (Fake News Center) ภายใน 3 เดือน เน้นสื่อสารข่าวการเตือนภัยพิบัติและข่าวลวงที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน