วีจีไอ เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)”

วีจีไอ เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)”
26 กรกฎาคม 2562
2,200

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ VGI แจ้งเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)” โดยจะมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่26 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ VGI แจ้งเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)” หรือ VGI โดยจะมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่26 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไปเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของ วีจีไอ ที่มีการเปลี่ยนจุดยืนทางธุรกิจที่รอบด้านมากขึ้นด้วยการผนวกแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมและสร้างสรรค์โซลูชั่นส์ทางการตลาดได้อย่างครบวงจร ทั้งแพลตฟอร์มสื่อโฆษณาแพลตฟอร์มชำระเงิน และแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ทำให้ วีจีไอ ก้าวสู่การเป็นผู้น า “ Pioneering Solutions forTomorrow ” สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่อย่างแท้จริง

ทั้งนี้การเปลี่ยนชื่อดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเอกสารสำคัญของบริษัทฯ และเอกสารทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงใบเรียกเก็บเงินและใบกำกับภาษี ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: