ปตท.ตั้ง `พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) รองรับขยายลงทุนในตปท.

ปตท.ตั้ง `พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) รองรับขยายลงทุนในตปท.
25 กรกฎาคม 2562
2,469

ปตท. แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าปตท. น้ำมันและการค้าปลีกได้จัดตั้งบริษัท "ทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (สิงคโปร์)" ใช้รองรับการขยายการลงทุนในต่างประเทศ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯว่าบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTT ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (สิงคโปร์) จำกัด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 เหรียญสหรัฐฯ โดยให้บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของ PTTOR) ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (สิงคโปร์) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการลงทุนในต่างประเทศของ PTTOR

ทั้งนี้รายการดังกล่าวนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกันและขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น โดยเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพหรือสิ้นสภาพ ในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนหรือของบริษัทย่อยนั้น รายการดังกล่าวจึงส่งผลให้บริษัทพีทีทีโออาร์อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (สิงคโปร์)จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง