ชป.เชียงใหม่วางแผนสำรองน้ำดิบกว่า 3.90 ล้าน ลบ.ม. รับมือขาดแคลนน้ำ

ชป.เชียงใหม่วางแผนสำรองน้ำดิบกว่า 3.90 ล้าน ลบ.ม. รับมือขาดแคลนน้ำ
22 กรกฎาคม 2562
1,320

โครงการชลประทานเชียงใหม่ วางแผนสำรองน้ำดิบกว่า 3.90 ล้าน ลบ.ม. ป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำผลิตประปาเลี้ยงเมืองเชียงใหม่ฝั่งตะวันตก พร้อมวอนทุกภาคส่วนต้องช่วยกันประหยัดน้ำอย่างถึงที่สุด ก่อนจะไม่มีน้ำใช้ฤดูแล้งหน้า

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า แม้ว่าในขณะนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนมากว่า 2 เดือนแล้วก็ตาม แต่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมีฝนตกน้อยกว่าค่าปกติและหลายพื้นที่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนาน ส่งผลให้แหล่งน้ำธรรมชาติและปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำสายต่างๆ มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยค่อนข้างมาก สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคจากสถานีผลิตน้ำอุโมงค์ ของสำนักงานการประปาเชียงใหม่(พิเศษ) การประปาส่วนภูมิภาค ที่ใช้น้ำดิบจากคลองชลประทานแม่แตงในการผลิตน้ำประปา เฉลี่ยวันละ 28,000-30,000 ลูกบาศก์เมตร


ในขณะที่สภาพน้ำในคลองแม่แตง ซึ่งเป็นคลองส่งน้ำที่รับน้ำจากลำน้ำแม่แตง ปัจจุบันปริมาณน้ำเริ่มน้อยและลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้วางแผนสำรองน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง อ่างเก็บน้ำ- แม่หยวก อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า และแก้มลิงต่างๆ อีก 7 แห่ง ปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 3.90 ล้าน ลบ.ม. หากเกิดภาวะวิกฤตขาดแคลนน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา จะสามารถผันน้ำเข้าไปสนับสนุนได้ทันที ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในเมืองเชียงใหม่ ให้ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดให้มากที่สุด เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอใช้ไม่ขาดแคลน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง