เปิดคำแถลงนโยบาย 'ครม.ประยุทธ์' ต่อรัฐสภา

เปิดคำแถลงนโยบาย 'ครม.ประยุทธ์' ต่อรัฐสภา
21 กรกฎาคม 2562
6,269

เปิดคำแถลงนโยบายของ "ครม.ประยุทธ์" ต่อรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภา ความว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน 2562 และ 10 กรกฏาคม 2562 ตามลำดับนั้น

บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้กำหนดวันที่พร้อมจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

อ่านต่อเอกสารแนบไฟล์

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง