สัดส่วนใช้พื้นที่ 'อีอีซี'

สัดส่วนใช้พื้นที่ 'อีอีซี'
16 กรกฎาคม 2562
1,701

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ.ระบุถึงร่างแผนผัง อีอีซี มีกำหนดการกระจายทรัพยากรที่ดินอย่างสมดุลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปพร้อมกัน

ภายใต้หลักการพื้นที่เกษตรชั้นดีและป่าอนุรักษ์ไว้ทั้งหมด และการจัดสรรพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมนำกลับมาเป็นพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งคาดกว่าจะแล้วเสร็จในเดือนก.ค.นี้

ทั้งนี้ การใช้พื้นที่จะต้องสอดคล้องกับแผนการพัฒนาพื้นที่ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา-ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบและบริการโลจิสติกส์ต่อเนื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ การพัฒนาศูนย์กลางการเงิน การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี การพัฒนาเมืองใหม่ ฉะเชิงเทรา-พัทยา-ระยอง การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่

การเกิดขึ้นของอีอีซี มีเป้าหมายเพื่อยกระดับบทบาทของไทยในต่างประเทศ ให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชีย ซึ่งจะมีสัดส่วนคิดเป็น 40% ของเศรษฐกิจโลก ในปี 2578 ประกอบด้วย จีน มูลค่าจีดีพี 4 หมื่นล้านดอลลาร์ อัตราขยายตัว 4.7% อินเดีย 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์ ขยายตัว 6% และ อาเซียน 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ขยายตัว 4.3%

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: