วัณโรคดื้อยารุนแรง ค่ายา1.2 ล้านบาทต่อคนต่อปี

วัณโรคดื้อยารุนแรง ค่ายา1.2 ล้านบาทต่อคนต่อปี
12 กรกฎาคม 2562
3,375

ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องวัณโรคมาตลอด ปัจจุบันติด 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีวัณโรคสูง และมีปัญหาครบ 3 ด้าน คือ ผู้ป่วยวัณโรคสูง ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาสูง และผู้ป่วยวัณโรคที่มีการติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วยสูง

มีผู้ติดเชื้อประมาณ 20 ล้านคน มีอาการป่วย 1.2 แสนคน เสียชีวิตปีละประมาณ 1.2 หมื่นคน ในจำนวนผู้ป่วยมีอาการ พบว่ามีผู้เข้าระบบเพียง 8 หมื่นราย คิดเป็น 75 % ส่วนใหญ่เป็นวัณโรคปอด ที่เหลืออีก 40,000 คนไม่ทราบไปไหน

ในกลุ่มที่หลุดจากระบบจะต้องค้นหาเพื่อนำเข้าสู่ระบบการรักษาให้เร็วที่สุด เนื่องจากวัณโรคปอด ติดเชื้อแล้วกว่าจะป่วย ใช้เวลาเร็วสุด 2 - 10 ปี ระยะแพร่เชื้อคือช่วง 3 เดือนก่อนป่วย หากได้รับยาภายใน 2 สัปดาห์เชื้อจะตายถึง 90 % การรักษาวัณโรคทุกตำแหน่งเหมือนกัน หายได้ โดยการกินยาต่อเนื่องกัน 6 เดือน ห้ามขาดยาเด็ดขาด ถ้าขาดยาจะทำให้เกิดการดื้อยา ต้องเปลี่ยนการรักษาเป็นฉีดยา 6 เดือน กินยา 2 ปี ค่ายา 2 แสนบาทต่อคนต่อปี แต่หากยังกินบ้างไม่กินบ้าง ฉีดยาบ้างไม่ฉีดบ้างก็จะกลายเป็นวัณโรคดื้อยารุนแรง ต้องเปลี่ยนการรักษาใหม่ ค่ายาจะเพิ่มเป็น 1.2 ล้านบาท ต่อคนต่อปี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: