พาณิชย์-อาเซียนถกคืบหน้า แผนดิจิทัลภูมิภาครับอุต4.0

พาณิชย์-อาเซียนถกคืบหน้า แผนดิจิทัลภูมิภาครับอุต4.0
13 กรกฎาคม 2562
1,558

จับมือยูเอสเอดด์ จัดประชุมร่วมกรรมการรายสาขาอาเซียนติดตามความคืบหน้าแผนดำเนินการด้านดิจิทัล หวังใช้วางกลยุทธ์รับมืออุตสาหกรรม 4.0

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ร่วมกับองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐ หรือUSAID เตรียมจัดการประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียนสมัยพิเศษ ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมอาเซียนรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรือ 4IR โดยที่ประชุมจะติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านดิจิทัล ซึ่งเป็น 1 ใน 13 ประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจที่อาเซียนจะร่วมดำเนินการให้สำเร็จปีนี้ (Priority EconomicDeliverables) และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของอาเซียนในระยะต่อไป

โดยจัดทำแนวทางเชิงกลยุทธ์(StrategicGuideline) ที่จะกำหนดกรอบและแนวทางความร่วมมือ รวมทั้งระดมสมองหารือเกี่ยวกับผลการศึกษาของสำนักเลขาธิการอาเซียน เรื่องThe Assessment of ASEAN Readiness for the Fourth Industrial Revolution ที่ประเมินความพร้อมของอาเซียนในการรับมือกับ 4IR จาก 5 มิติ

ได้แก่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย์ กรอบกฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยง และการเจริญเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืน ซึ่งแต่ละมิติ สอดคล้องกับAEC Blueprint 2025 เพื่อเสนอความเห็นในการทำงานของคณะทำงานแต่ละสาขาที่จะสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของอาเซียน รวมทั้งหาแนวทางในการร่วมมือระหว่างกัน

สำหรับการประชุมครั้งนี้ จะมีประธานคณะทำงานภายใต้เสาเศรษฐกิจในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การอำนวยความสะดวกทางการค้า การคุ้มครองผู้บริโภค มาตรฐานและคุณภาพ โทรคมนาคมและสารสนเทศ รวมทั้งผู้แทนเสาสังคมและวัฒนธรรม เสาการเมืองและความมั่นคง

ทั้งนี้ 4IR นับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายสาขา รวมถึงมีความสำคัญกับ 3 เสาประชาคมอาเซียน ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งหาแนวทางร่วมกันของอาเซียนในการดำเนินการต่อไปในอนาคต (ภาพ-moc.go.th)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง