วิวัฒนาการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ

วิวัฒนาการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
10 กรกฎาคม 2562
1,229

การเกิดขึ้นของเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZs) มีมาตั้งแต่ปี 2518 หรือมากกว่า 40 ปีที่ผ่านมา

แน่นอนจำนวนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่แต่ละประเทศสร้างขึ้นจะต้องเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่อัตราการขยายตัวพบว่า ช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมีทิศทางแบบก้าวกระโดด ซึ่งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ก็เป็นหนึ่งในนั้น

แรกเริ่มเดิมที เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งบางส่วนจากรายงานการลงทุนปี 2019 หรือ WIR ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด ระบุว่า เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเอกชนจากต่างประเทศที่ต้องการสร้างพื้นที่ช่วยสนับสนุนนักลงทุนในท้องถิ่นและนักลงทุนจากต่างประเทศ

ผ่านการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการประกอบธุรกิจของธุรกิจในพื้นที่ SEZs รูปแบบความร่วมมือจากเดิมเป็นแบบเอกชนร่วมมือกับเอกชน เอกชนร่วมมือกับภาครัฐ และล่าสุดเป็นภาครัฐร่วมมือกันเอง และกำลังพัฒนาไปสู่ความร่วมมือแบบข้ามพรมแดนระหว่าง 2 หรือ 3 ประเทศ ซึ่งเป็นรูปแบบการสร้างมิติการลงทุนที่น่าจับตามอง ซึ่งอีอีซี ก็เป็นอีก SEZs ที่มองไกลถึงการเชื่อมการลงทุนกับเพื่อนบ้านด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง