เตรียมรับมือแรงงานหุ่นยนต์ในภาคการผลิต

เตรียมรับมือแรงงานหุ่นยนต์ในภาคการผลิต

ที่ผ่านมา เราได้ยินได้ฟังมาเยอะว่าหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ จะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ ทำให้มนุษย์เงินเดือนทั้งหลายต้องเร่งปรับตัว เสริมความแข็งแกร่งในวิชาชีพเพื่อให้อยู่รอดในตลาดแรงงานที่มีคู่แข่งเป็นหุ่นยนต์ แขนกล หรือระบบอัตโนมัติ

ล่าสุด ออกซฟอร์ด อีโคโนมิกส์ บริษัทด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ระบุว่า งานในภาคการผลิตทั่วโลกจำนวนมากถึง 20 ล้านตำแหน่ง อาจถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ภายในปี 2573และไม่ใช่แค่ตำแหน่งงานในภาคการผลิตเท่านั้น ตำแหน่งงานในภาคบริการ ก็จะถูกหุ่นยนต์มาแทนที่ด้วยเหมือนกันขณะที่การเพิ่มขึ้นของจำนวนหุ่นยนต์ ก็มีส่วนช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มตำแหน่งงานด้วย

เตรียมรับมือแรงงานหุ่นยนต์ในภาคการผลิต

รายงานของออกซฟอร์ด อีโคโนมิกส์ บอกด้วยว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผลกระทบรุนแรงสุดกับงานที่ใช้ทักษะน้อย และการมีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1 ตัว จะแทนที่งานในภาคการผลิต 1.6 ตำแหน่งงาน นอกจากนี้ ภูมิภาคที่คนมีทักษะการทำงานต่ำ เสี่ยงที่จะสูญเสียตำแหน่งงานให้แก่หุ่นยนต์มากกว่า และงานประเภทใดที่ต้องทำซ้ำ ๆ ยิ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกหุ่นยนต์มาทำงานแทนมากขึ้น