ครม.ไฟเขียวงบ 751 ล้าน-ร.ฟ.ท.เร่งแบบไฮสปีดไทย-จีน เฟส 2

ครม.ไฟเขียวงบ 751 ล้าน-ร.ฟ.ท.เร่งแบบไฮสปีดไทย-จีน เฟส 2
2 กรกฎาคม 2562
4,388

ครม.ไฟเขียวอนุมัติงบกลางฯ 751 ล้านบาท ให้ รฟท.ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา-ออกแบบ โครงการรถไฟไทย-จีนระยะที่ 2 ช่วงโคราช – หนองคาย กำหนดระยะเวลาศึกษา 19 เดือน

พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 ก.ค.ที่ผ่านมาว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 751.62 ล้านบาทเพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียดงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อการเชื่อมโยงภูมิภาค (รถไฟไทย - จีน) ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย ระยะที่ 2 (ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย)

โดยกระทรวงคมนาคมรายงานที่ประชุม ครม.ว่าตามที่ประเทศไทยและจีนได้มีความร่วมมือกันการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟความเร็วสูงเพื่อการเชื่อมโยงภูมิภาคโดยเป็นความร่วมมือระหว่างปี 2558 – 2565 ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 26 ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ได้หารือเรื่องการก่อสร้างโครงการในระยะที่ 2 (ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย) โดยฝ่ายไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบการออกแบบรายละเอียดงานโยธา และทั้ง2ฝ่ายจะพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินการของโครงการร่วมกันในระยะต่อไป

ทั้งนี้ กรอบการศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อการเชื่อมโยงภูมิภาคระยะที่ 2 ใช้ระยะเวลา 19 เดือนโดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่จัดจ้างที่ปรึกษาตั้งแต่เดือน ส.ค. 2562 จนถึงขั้นตอนการสำรวจอสังหาริมทรัพย์หลังออก พ.ร.ฎ.เวนคืนที่เดือน ม.ค.2564 ในการศึกษาออกแบบโครงการ โดยวงเงินงบประมาณ 751.62 ล้านบาท ที่อนุมัติจากงบกลางฯให้ รฟท.ไปดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาแบ่งเป็นงบกลางฯปี 2561 ที่กันไว้เบิอกจ่ายในปี 2562 วงเงิน 112.24 ล้านบาท ส่วนที่เหลือวงเงิน 638.88 ล้านบาท ให้ใช้งบกลางฯผูกพันจากปีงบประมาณ 2563 – 2564 ต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง