ประชุมผู้นำเมืองหลวง ชาติสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7

ประชุมผู้นำเมืองหลวง ชาติสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7
27 มิถุนายน 2562
1,755

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานและกล่าวเปิด การประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26-28 มิ.ย. 2562 ที่ร.ร.แชงกรี-ลา บางรัก

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 กรุงเทพมหานครจึงได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้นำเมืองหลวงได้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียนในระดับเมือง อีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองหลวงในภูมิภาคอาเซียนให้แน่แฟ้น และร่วมกันนำข้อสรุปของการประชุมอาเซียนในระดับประเทศมาเป็นแนวทางปฏิบัติ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง